Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
w I kwartale 2019

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała dziś kwartalne wyniki finansowe. W pierwszym kwartale roku firma zwiększyła udział piw premium i innowacji w strukturze sprzedaży i zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa. W rezultacie, mimo niższej sprzedaży, spółka utrzymała całościowe przychody na zbliżonym poziomie do pierwszego kwartału 2018. Istotny wpływ na działalność spółki, w tym wysokość zysku operacyjnego, ma dalszy wzrost kosztów produkcji – surowców, energii i opakowań.

W szczegółach w I kwartale 2019:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 606 693 tys. złotych w porównaniu do 604 448 tys. złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 12 477 tys. złotych w porównaniu do 12 894 tys. złotych w pierwszym kwartale 2018 roku.
  • W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. zanotowała zysk netto w wysokości 6 493 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego zysk netto wyniósł 4 511 tys. złotych.

Biorąc pod uwagę sezonowość branży piwnej, pierwszy kwartał ma najmniejszy wpływ na całościowe wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową Żywiec w skali roku. W nadchodzących miesiącach firma będzie kontynuować skuteczną strategię wzrostu rentowności sprzedaży poprzez rozwój oferty piw premium, w tym piwnych specjalności, piw smakowych i bezalkoholowych, które stanowią najszybciej rosnące segmenty rynku.

Mając na uwadze spodziewany dalszy wzrost kosztów działalności spółka będzie też koncentrować się na zwiększeniu efektywności działania przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny wydatków.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu zbierania informacji, które pomagają nam usprawnić obsługę witryny, dostosować nasze reklamy do Twoich preferencji oraz ulepszyć nasze produkty i usługi. Zgadzając się, akceptujesz zasady dot. prywatności i plików cookies obowiązujące w niniejszej witrynie internetowej. Ustawienia cookies (w tym ich blokadę) możesz zmieniać w ustawieniach Twojej przeglądarki w każdej chwili. Tu znajdziesz szczegółowe informacje o polityce plików cookies i polityce prywatności.

PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.