Grupa Żywiec jest powiązana z Grupą HEINEKEN, największym producentem piwa w Europie i najbardziej międzynarodową firmą piwowarską na świecie. Grupa Żywiec jest jedyną spółką spośród największych producentów piwa w Polsce, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zadebiutowała 24.09.1991 r. W swojej działalności spółka kieruje się Kodeksem Postępowania w Biznesie Heinekena, zasadami ładu korporacyjnego, zasadami odpowiedzialności społecznej oraz Dobrymi Praktykami Spółek Giełdowych.


AKCJONARIAT

Heineken International B.V.
Ilość posiadanych akcji/głosów na walnym zgromadzeniu
10 271 337
Udział w kapitale zakładowym (%)
100,00
Pozostali
Ilość posiadanych akcji/głosów na walnym zgromadzeniu
0
Udział w kapitale zakładowym (%)
0
Łączna ilość akcji wyemitowana przez spółkę
Ilość posiadanych akcji/głosów na walnym zgromadzeniu
10 271 337
Udział w kapitale zakładowym (%)
100,00

Stan na 15.02.2023 r. Łączna wartość nominalna kapitału zakładowego Grupy Żywiec S.A. wynosi: 25 678 342,50 zł.


Zespół Zarządzający

Simon Amor
Prezes Zarządu

Simon Amor
Prezes Zarządu
Magdalena Brzezińska
Dyrektor ds. Korporacyjnych
Tomasz Klima
Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw
Olga Prasał
Dyrektor ds. Finansowych
Tomasz Trela
Dyrektor Sprzedaży ds. detalu tradycyjnego i egzekucji sprzedaży
Izabela Wanatowska
Dyrektor Sprzedaży ds. strategii, detalu nowoczesnego, gastronomii
Diana Kiselova
Dyrektor HR
Anna Werstler
Dyrektor ds. Marketingu

 

 


RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Soren Hagh

Wiceprzewodniczący

Allam James Myers

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej

  • Krzysztof Jasek
  • Alle Ypma
  • Roelf Duursema
  • Elżbieta Chojna – Duch
  • Hemmo Parson


PODAJ ROK URODZENIA

Grupa Żywiec to odpowiedzialny producent piwa. Nasza strona dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich.